top of page

 

 

 

Koulutuspäivä psykologeille ja puheterapeuteille vieraskielisen lapsen ja nuoren kielellisten vaikeuksien arvioinnista

Koulutus on järjestetty viimeksi Helsingissä 16.9.2019.

Tervetuloa oppimaan lisää kielellisten erityisvaikeuksien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä jakamaan kokemuksia toisten kollegoiden kanssa!

 

Koulutus on suunnattu psykologeille ja puheterapeuteille, jotka työskentelevät monikielisten, maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten parissa. Koulutuspäivän keskeisiä teemoja ovat muun muassa toinen kieli ja oma äidinkieli sekä miten erilaiset kielelliset taustat huomioidaan kielellisten erityisvaikeuksien arvioinnissa. Koulutuksessa käytetään konkreettisia esimerkkejä kielellisten vaikeuksien arvioinnista ja esitellään siihen soveltuvia menetelmiä.

 

Koulutuspäivässä on mahdollisuus jakaa myös osallistujien kokemuksia ja hyväksi havaittuja käytänteitä.

Kouluttaja: psykologi, työnohjaaja, KM Anne Nurminen

Tiedustelut: anne.nurminen(at)oppimistaito.fi tai 040 534 7424

Takaisin

bottom of page