Kielipalvelu Kieliniekan yksityisopetus

 

Kieliniekan yksityisopetuksen eli kielivalmennuksen keskiössä on opiskelijan motivaatio - sen herättäminen, uusien motivaation lähteiden löytäminen ja niiden vaaliminen. Motivaatio tarvitaan, jotta oppimista voi ylipäätään tapahtua. Motivaation, tämänhetkisen taitotason ja tavoitteiden perusteella muodostuu näkemys siitä, mitä opiskelija tarvitsee tavoitteiden saavuttamiseen. Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelussa hyödynnän monipuolista opetuskokemustani erilaisille kohderyhmille suunnatusta kielenopetuksesta.

 

Yksilöopetusta ja pienryhmäopetusta

 

Yksilöopetuksessa työskennellään kahdestaan opettajan kanssa. Opetuksen lähtökohtana on opiskelijan oma lähtötaso, omat kiinnostuksen kohteet ja oppimistavoitteet. Yksilöopetuksessa keskitytään pelkästään opiskelijan yksilöllisiin haasteisiin ja tavoitteisiin, ja näin ajankäyttö on mahdollisimman tehokasta. Myös opiskelun aikataulu voidaan suunnitella joustavasti opiskelijan aikataulujen mukaan.

 

Pienryhmäopetuksen lähtökohtana on ryhmäläisten tämänhetkinen kielitaitotaso, kiinnostuksen kohteet ja oppimistavoitteet. Osallistujien kielitaidon olisi hyvä olla suunnilleen samalla tasolla, jolloin kaikki hyötyvät opetuksesta yhtä paljon, ja päästään hyviin oppimistuloksiin.

 

Mitä yksityisopetus sisältää?

 

Yksityisopetukseen kuuluu kaikilla taitotasoilla tyypillisesti paljon suullista harjoittelua opiskelijan tai opiskelijoiden arjen tilanteita varten. Myös esimerkiksi oman alan sanaston, ääntämisen, kieliopin tai muiden yksilöllisten ongelmakohtien läpikäynti on erityisen hyödyllistä yksilö- tai pienryhmäopetuksessa.

Tervetuloa opiskelemaan suomea motivoivasti ja tehokkaasti Kieliniekan valmennuksessa!

Opettajana Terhi Lammi / Kielipalvelu Kieliniekka.

Yhteistyössä Oppimistaito.

Terhi Lammi

suomen kielen opettaja,

luku- ja kirjoitustaidon opettaja

kieliniekka.terhi(at)gmail.com

044 059 6387