top of page
  • koulutuksessa keskitytään erityisesti nuorten/aikuisten maahanmuuttajien oppimisen haasteisiin ja erityiskysymyksiin

  • näkökulmana kaikissa koulutuksissamme myös oppimisen tukeminen 

Aikaisemmin olemme järjestäneet tästä aiheesta koulutusta esim. 

Nuorten maahanmuuttajien oppimisvaikeudet

Koulutuksessa käsitellään perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa olevien maahanmuuttajanuorten oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Koulutuksellisesti ja taustoiltaan ryhmä on moninainen. Osa nuorista on opiskellut perusopetuksessa, osa on tullut Suomeen sellaisessa vaiheessa, ettei perusopetuksen suorittaminen ole enää ollut mahdollista. Osa perusopetuksen suorittaneista nuorista tarvitsee vielä opiskelutaitojen vahvistamista ennen lukio- tai ammatillisen koulutuksen aloitusta.

Lähtökohtien mukaan näille nuorille on tarjolla vaihtoehtoisia koulutuspolkuja: aikuisten perusopetus, kymppiluokat, ammatilliseen tai lukioon valmistava koulutus, kotoutumiskoulutukset, erilaiset nuorille suunnatut omat koulutusryhmät, pajat jne.

Koulutuksen näkökulmana ovat maahanmuuttajanuorten oppimiseen liittyvät haasteet ja erityiskysymykset. Koulutuksessa pohditaan, miten kehittyvä kielitaito vaikuttaa oppimiseen ja mikä merkitys on nuoren kouluhistorialla ja aikaisemmilla oppimiskokemuksilla. Lisäksi käsitellään oppimisen erityisvaikeuksia sekä nuoren elämäntilanteeseen ja kokonaishyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Koulutuksessa jaetaan sekä tietoa että omia kokemuksia.

Kouluttaja tai Tiedustelut: Anu Arvonen (ja Anne Nurminen) 

bottom of page