top of page

Nuorten maahanmuuttajien oppimisvaikeudet

Koulutus on järjestetty mm. Tampereella 2018 ja Helsingissä 2017.

​Koulutuksessa käsitellään perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa olevien maahanmuuttajanuorten oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Koulutuksellisesti ja taustoiltaan ryhmä on moninainen. Osa nuorista on opiskellut perusopetuksessa, osa on tullut Suomeen sellaisessa vaiheessa, ettei perusopetuksen suorittaminen ole enää ollut mahdollista. Osa perusopetuksen suorittaneista nuorista tarvitsee vielä opiskelutaitojen vahvistamista ennen lukio- tai ammatillisen koulutuksen aloitusta.

Lähtökohtien mukaan näille nuorille on tarjolla vaihtoehtoisia koulutuspolkuja: aikuisten perusopetus, kymppiluokat, ammatilliseen tai lukioon valmistava koulutus, kotoutumiskoulutukset, erilaiset nuorille suunnatut omat koulutusryhmät, pajat jne.

 

Koulutuksen näkökulmana ovat maahanmuuttajanuorten oppimiseen liittyvät haasteet ja erityiskysymykset. Koulutuksessa pohditaan, miten kehittyvä kielitaito vaikuttaa oppimiseen ja mikä merkitys on nuoren kouluhistorialla ja aikaisemmilla oppimiskokemuksilla. Lisäksi käsitellään oppimisen erityisvaikeuksia sekä nuoren elämäntilanteeseen ja kokonaishyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Koulutuksessa jaetaan sekä tietoa että omia kokemuksia.

 

Koulutuksen kohderyhmä: nuorten ja aikuisten perusopetuksen opettajat, toisen asteen koulutusten opettajat, erityisesti VALMA- ja LUVA-opettajat, kotoutumiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajat, erityisopettajat ja S2-opettajat, oppilashuoltohenkilöstö, muut nuorten maahanmuuttajien kanssa työskentelevät ammattilaiset

Kouluttaja: erityisopettaja, suomen kielen opettaja Anu Arvonen

​​​Tiedustelut: Anu Arvonen, anu.arvonen(at)oppimistaito.fi tai 040 670 3306

 

bottom of page