• erilaiset kasvuympäristöt ja koulutustaustat

  • oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja dynaaminen arviointi

  • monikielisyys, toinen kieli ja kielelliset erityisvaikeudet