Tilaa meiltä koulutusta

​Maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen

 • mikä maahanmuuttajaoppilaan oppimisvaikeuden tunnistamisessa on erityistä

 • näkökulmana erityiset oppimisvaikeudet, kuten lukemisen ja laskemisen vaikeudet

Luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille maahanmuuttajille

 • koulutus on suunnattu luku- ja kirjoitustaidon opetusta järjestäville oppilaitoksille

 • koulutuksen sisältöjä: opetuksen suunnittelu, menetelmät ja hyödylliset materiaalit

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin haasteet

 • monikielisyys ja toisen kielen oppiminen

 • taitojen harjaantuminen, erilaiset kasvuympäristöt ja koulutaustat

 • erityiset oppimisvaikeudet

 • hyvinvoinnin haasteet

 • oppimisen tuki ja ammattilaisten yhteistyö

Monikielisten lasten ja nuorten psykologinen arviointi ja tutkimus
 • erilaiset kasvuympäristöt ja koulutustaustat

 • oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja dynaaminen arviointi

 • monikielisyys, toinen kieli ja kielelliset erityisvaikeudet

Please reload

Monikulttuuristen perheiden tukeminen ja kohtaaminen varhaiskasvatuksessa​

 • monikulttuuristen perheiden kohtaaminen arjessa

 • lapsen kielen kehityksen tukeminen

 • varhaiskasvatuksen vaikutus koko perheen kotoutumisprosessiin

 • käytännön vinkkejä ja ideoita, joita voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen arjessa

Pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisen oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen
 • pakolais- ja turvapaikanhakijataustaiset lapset ja nuoret

 • oppimisen erityiskysymykset

 • miten traumatisoituminen vaikuttaa oppimiseen

 • miten tuen traumatisoitunutta oppilasta koulussa

Nuorten/Aikuisten maahanmuuttajien oppimisvaikeudet
 • koulutuksessa keskitytään erityisesti nuorten/aikuisten maahanmuuttajien oppimisen haasteisiin ja erityiskysymyksiin

 • näkökulmana kaikissa koulutuksissamme myös oppimisen tukeminen 

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaitoa arvioimassa

 • koulutusta suomi toisena kielenä -opettajille ja luku- ja kirjoitustaidon opettajille

Please reload

Heading 1

Anu Arvonen

FM, erityisopettaja,

suomen kielen opettaja

anu.arvonen(at)oppimistaito.fi

040 670 3306

 

Anne Nurminen

KM, psykologi

anne.nurminen(at)oppimistaito.fi

040 534 7424

Anna Nylund

suomen kielen opettaja,

luku- ja kirjoitustaidon opettaja

anna.nylund(at)oppimistaito.fi

050 517 2926