top of page

Anne Nurminen

(KM, laillistettu psykologi): 

Olen työskennellyt psykologina perusopetuksessa ja kansainvälisessä koulussa, valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa sekä erityisopetuksena annettavassa ammatillisessa koulutuksessa.

 

Olen toiminut useita vuosia eri kieli- ja kulttuuriryhmien konsultoivana psykologina perusopetuksessa ja erityisasiantuntijana toisen asteen koulutuksissa.

 

Olen tehnyt töitä erilaisissa maahanmuuttajien oppimisen tukeen ja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen liittyvissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

 

Minulla on kokemusta opetusalan ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttajana, ja olen myös kirjoittanut aiheesta maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen, mm.

 

  • Arvonen, Anu, Katva, Liisa ja Nurminen, Anne 2010: Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

  • Arvonen, Anu, Katva, Liisa ja Nurminen, Anne 2009: Maahanmuuttajanuori ja oppimisen haasteet – näkökulmia oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Teoksessa Leena Nissilä ja Hanna-Mari Sarlin (toim.) Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Helsinki: Opetushallitus.

  • Nurminen, Anne, Tuovila-Ginters, Leena ja Vilen, Sirkka 2007: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kognitiivinen arviointi. Teoksessa Sari Raninen Sari ja Tuula Takalo (toim.) Psykologina koulussa. Helsinki: Edita.

 

bottom of page