top of page

Oppimisvaikeuksien arviointi  

Arvioimme eri-ikäisten asiakkaiden oppimisvaikeuksia. Olemme erikoistuneet monikielisten ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden oppimisvaikeuksien arviointiin.

 

Oppimisvaikeuksia voidaan arvioida esimerkiksi, kun asiakas tarvitsee

  • oppimisen tukea tai erityistä tukea eri koulutusasteilla

  • erityisjärjestelyitä valintakokeissa tai tutkinnoissa (kielitutkinto, ylioppilastutkinto)

  • lausunnon ja suositukset oppimisvaikeuden diagnosointia ja palveluiden hakemista varten.

Arvioinnin ammattilaisia ovat erityisopettaja, suomen kielen opettaja ja psykologi. Vahvuutemme on moniammatillinen työote ja mahdollisuus monialaiseen arviointiin. Yksi asiantuntijoistamme työskentelee venäjän ja puolan kielellä. Arviointikielenä voi olla myös englanti.

 

Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan oppimishistoria ja kielitausta. Arviointia tehdään tarpeen mukaan asiakkaan äidinkielellä tai aikaisemmalla koulukielellä. Käytämme tällöin asioimistulkkeja tai omakielisiä yhteistyökumppaneitamme (kurdi, arabia, turkki, venäjä, puola).

Arviointiin voi tulla maksusitoumuksella tai lähetteellä. Arvioinnin voi tilata myös yksityishenkilö. Arvioinnin tarkempi sisältö ja laajuus sovitaan tilaajan kanssa.

Opiskeluedellytysten arviointi  

Oppimisvaikeuksien arviointien lisäksi teemme opiskeluedellytysten arviointeja vieraskielisille aikuisille. Tavoitteena on asiakkaan tämänhetkiseen tilanteeseen soveltuvan jatkopolun rakentaminen. Arviointi tukee esimerkiksi ammatinvalinnanohjausta tai opinto-ohjausta.

Arviointiin voi sisältyä myös toimintamahdollisuuksien arviointi. Yhteistyökumppaninamme näissä arvioinneissa on toimintaterapeutti. 

 

Anne Nurminen

psykologi, työnohjaaja

anne.nurminen(at)oppimistaito.fi

040 534 7424

Anu Arvonen

erityisopettaja,

suomen kielen opettaja

anu.arvonen(at)oppimistaito.fi

040 670 3306

 

Galina/Ganna Oikkonen

psykologi

ganna.oikkonen(at)oppimistaito.fi

040 768 4275

bottom of page