top of page

Työnohjausta maahanmuuttajien parissa työskenteleville työntekijöille ja ryhmille

"Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on omaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä (Suomen työnohjaajat ry 2019)."

Ammatillinen osaaminen eri kulttuuritaustaisten asiakkaiden parissa rakentuu vähitellen käytännön työssä. Työnohjauksessa voidaan tukea työssä tarvittavien monikulttuurisuustaitojen kehittymistä.

Monikulttuurinen työ on mielenkiintoista ja palkitsevaa, mutta se voi olla ajoittain myös vaativaa ja kuormittavaa. Työnohjauksessa voidaan puhua työhön liittyvistä kuormittavista tilanteista ja tunteista. Asioiden jakaminen auttaa jaksamaan työssä paremmin.

Työnohjausta monikielisten lasten, nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja arviointiin

Työnohjauksessa keskitytään maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden tutkimuksen suunnitteluun, arviointivälineiden valintaan, tutkimustulosten tulkintaan ja johtopäätösten tekemiseen sekä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

 

 

 

Ota yhteyttä ja suunnitellaan sinulle/teille sopiva kokonaisuus. 

 

Anne Nurminen

psykologi, työnohjaaja

Anne Nurminen

psykologi, työnohjaaja

anne.nurminen(at)oppimistaito.fi

040 534 7424

bottom of page