top of page

Kielitaito ja kansalaisuus

Jos haet Suomen kansalaisuutta, tarvitset todistuksen kielitaidostasi. Voit lukea tältä sivulta, mitkä todistukset Maahanmuuttovirasto hyväksyy. 

 

Me Oppimistaidossa arvioimme kansalaisuudenhakijan kielitaitoa ja annamme kielitaitotodistuksia vain joissakin poikkeustilanteissa.

Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen kansalaisuutta hakiessa

 

Kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa, mutta tämä on harvinaista. Katso tarkemmin Maahanmuuttoviraston sivulta

 

Jos tarvitset todistuksen luku- ja kirjoitustaidottomuudesta, pyydä

se omalta suomen kielen opettajaltasi. Lisäksi tarvitset todistuksen siitä, miten hyvin tällä hetkellä puhut ja ymmärrät suomea. Lue lisää.

Jos olet yli 65-vuotias, selvitä ensin, tarvitsetko kielitaitotodistuksen. Jos mahdollista, pyydä todistus omalta opettajaltasi. Lue lisää

Jos sinulla on aistivamma tai terveydentilan ongelmia, voit tarvittaessa suorittaa Yleisen kielitutkinnon erityisjärjestelyiden avulla. Voit pyytää erityisjärjestelyitä kielitutkintoon myös oppimisvaikeuden (esim. lukivaikeus) vuoksi. Erityisjärjestelyitä varten tarvitset lääkärin

tai muun asiantuntijan lausunnon. Kielitaitoedellytyksestä poikkea-minen terveydentilan perusteella vaatii aina lääkärintodistuksen. 

Lue lisää.

Neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa antaa mm.

Helsinki-info.

Kansalaisuusasioissa neuvoo myös Maahanmuuttoviraston puhelinpalvelu.

Kielitaidon arviointi Oppimistaidossa

  • yli 65-vuotias kansalaisuudenhakija

  • hakija, jolta on erikseen pyydetty suomen kielen opettajan antama arvio kielitaidostaan

  • Huom! Lukutaidottomuuden toteaa hakijan oma opettaja. Terveydentilaan liittyvät todistukset antaa lääkäri.

 

Arvioinnin tekee suomen kielen opettaja. Arviointi kestää 1–2

tuntia. Sen aikana opettaja haastattelee hakijan, tarkistaa kurssi-

ja työtodistukset ja arvioi hakijan suullisen kielitaidon. Opettaja kirjoittaa hakijalle todistuksen, joka liitetään kansalaisuushake-mukseen.  

 

Arvioinnin ja todistuksen hinta:

129 € + ALV 24 %, yhteensä 160 €. 

 Kielitaidon tasot

Terhi Lammi

suomen kielen opettaja,

luku- ja kirjoitustaidon opettaja

kieliniekka.terhi(at)gmail.com

044 059 6387

Anu Arvonen

erityisopettaja,

suomen kielen opettaja

anu.arvonen(at)oppimistaito.fi

040 670 3306

 

bottom of page