Kielitaitotodistukset kansalaisuushakemusta varten

Luku- ja kirjoitustaidoton = aikuisena Suomeen saapunut henkilö,  

  • jolla on hyvin vähän tai ei yhtään kokemusta koulunkäynnistä lähtömaassaan

  • joka ei ole maahan tullessaan osannut lukea ja kirjoittaa äidinkielellään tai muulla kielellä.  

Luku- ja kirjoitustaidoton tai yli 65-vuotias kansalaisuuden hakija voi pyytää kielitaitoedellytyksestä poikkeamista ja tarvitsee tätä varten oman suomen kielen opettajansa antaman todistuksen.

 

Teemme kielitaitotodistuksia luku- ja kirjoitustaidottomille ja yli 65-vuotiaille kansalaisuuden hakijoille, joilla ei ole mahdollisuutta saada todistusta omalta opettajaltaan. 

Meiltä voi pyytää todistusta myös, jos hakee kielitaito-edellytyksestä poikkeamista aistivamman tai terveydentilan perusteella ja tarvitsee lääkärintodistuksen lisäksi kielitaitotodistuksen.

 

 

Kielitaitoarviointi

 

Arvioinnin tekee suomen kielen opettaja. Arviointi kestää 1–2 tuntia. Sen aikana opettaja haastattelee hakijan, tarkistaa kurssi- ja työtodistukset ja arvioi hakijan suullisen kielitaidon. Opettaja kirjoittaa hakijalle todistuksen, joka liitetään kansalaisuushakemukseen.  

 

Arvioinnin ja todistuksen hinta: 129 € + ALV 24 %, yhteensä 160 €. 

Lue lisää kansalaisuuden hakemisesta ja kielitaitoedellytyksestä Maahanmuuttoviraston sivuilta:  

 

Kielitaitoedellytys

 

 Kielitaidon tasot

Terhi Lammi

suomen kielen opettaja,

luku- ja kirjoitustaidon opettaja

kieliniekka.terhi(at)gmail.com

044 059 6387

Anu Arvonen

erityisopettaja,

suomen kielen opettaja

anu.arvonen(at)oppimistaito.fi

040 670 3306

 

Anna Nylund

suomen kielen opettaja,

luku- ja kirjoitustaidon opettaja

anna.nylund(at)oppimistaito.fi

050 5172926