Terhi Lammi

(FM, suomen kielen opettaja, luku- ja kirjoitustaidon opettaja, kääntäjä): 

Minulla on monipuolinen työkokemus suomen ja saksan kielen opettajana, suomen kielen asiantuntijana ja kääntäjänä. Olen työskennellyt kansalais- ja työväenopistoissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa kielenopettajana sekä opetuksen kehittämistehtävissä.

 

Olen opettanut suomen kieltä eri taitotasoilla erilaisille kohderyhmille, niin korkeasti koulutetuille kuin luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille. Kielitaidon osa-alueista erityisesti ääntämisen, suullisen kielitaidon ja puhekielen opettaminen ovat osaamisalaani.

 

Olen tehnyt myös käännöstöitä (saksa─suomi, viro─suomi), litterointi- ja oikolukutöitä sekä terminologia- ja sanakirjatyötä.