top of page
Terhi L.jpg

Terhi Lammi

(FM, suomen kielen opettaja, luku- ja kirjoitustaidon opettaja, kääntäjä): 

Olen opettanut suomen kieltä kaikilla eri kielitaitotasoilla alkeista edistyneisiin, niin korkeasti koulutetuille kuin luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille. Ääntämisen ja suullisen kielitaidon sekä erikoisalojen sanaston ja rakenteiden opettaminen ovat erityisosaamistani.

Lisäksi olen tehnyt mm. terminologia-, sanakirja- ja käännöstöitä sekä työskennellyt opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Opetuskokemus:

 • yksityisopetus yksilöille ja pienryhmille, asiakkaita eri aloilta

 • yliopisto

 • kansalais- ja työväenopisto

 • kotoutumiskoulutus (perus ja hidas)

 • luku- ja kirjoitustaidon koulutus

 

Muut asiantuntijatehtävät:

 • terminologia- ja sanakirjatyöt (suomi, saksa)

 • kääntäminen (saksa─suomi, viro─suomi)

 • litterointi ja oikoluku (suomi)

 

Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen:

 • Taito- ja taideaineet kotoutumisen tukena -hanke

 • Real Life Language Learning -hanke

 • Uuden maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen suunnittelu

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/terhi-lammi/

Instagram @kieliniekka

Terhi Lammi

suomen kielen opettaja,

luku- ja kirjoitustaidon opettaja

kieliniekka.terhi(at)gmail.com

044 059 6387

bottom of page