• monikielisyys ja toisen kielen oppiminen

  • taitojen harjaantuminen, erilaiset kasvuympäristöt ja koulutaustat

  • erityiset oppimisvaikeudet

  • hyvinvoinnin haasteet

  • oppimisen tuki ja ammattilaisten yhteistyö